misja i wizja firmy

Misją naszej firmy jest świadczenie usług ślusarskich w zakresie obróbki skrawaniem, toczenia, frezowania oraz spawania, zorientowanych na jak najlepsze zrealizowanie zleconych przez klienta zadań przy jednoczesnej poprawie efektywności i jakości świadczonych usług. Najważniejsze dla firmy jest także tworzenie silnej i stabilnej organizacji rodzinnej.

Firma Elmet pełni wizję odpowiedzialnego biznesu kierując się kluczowymi wartościami, do których zaliczamy przede wszystkim:
  • solidność;
  • sumienność;
  • profesjonalizm;
  • elastyczność;
  • odpowiedzialność i przedsiębiorczość;
  • swobodę zatrudnienia i równość szans rozwoju.